I, Volatile interview #2

Scroll down for English translation

Tunge Tema

Av Åshild S. F. Thorsen

Med sangtekster om vold mot kvinner, er det ikke de lystige rimene I, Volatile har valgt seg på førsteutgivelsen.

Er dette et bra tema da?

– Det er et glimrende tema for tekster. Ikke bare er det evig aktuelt og en uuttømmelig kilde for materiale, det er også et fenomen som aldri slutter å engasjere og fascinere, sier kvinnen bak I, Volatile, Sunniva Lind Høverstad, som nylig har lansert sin første EP.

Med bakgrunn fra LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), kan Høverstads førsteutgivelse sies å være et av mange resultater fra superskolen. Kontrollen på utgivelsen har hun dog hatt selv, der alt fra tekster til innspilling er eget arbeid.

 

Selv om det er en musikk som er utgitt i år, blir jeg satt litt tilbake til nittitallet?

– Mange plukker opp nittitallsreferansen, og det er ikke feil – selv om tidlig 2000 nok er riktigere. Jeg digger både den litt klønete, grungy nittitallsestetikken, og det mer polerte noughties. Flere av mine største inspirasjonskilder kommer fra utviklingen i den perioden der – den rå genuiniteten til band som Alice in Chains og Pearl Jam; den breiale hyperdynamikken til System Of A Down; den avmålte, mørke elegansen til Deftones og A Perfect Circle.

Men også Natasha Khan, Florence Welch, Leslie Feist og Susanne Sundfør nevnes som inspirasjon for I, Volatile

– Det jeg vil er å sy sammen min egen kvinnelige tilnærming med hardtslående, dynamisk musikk, forklarer hun. Men selv om Høverstad legger stor vekt på at musikken skal kunne stå atskilt fra tekstene, har hun mye på hjertet som altså får sitt utløp gjennom sangteksten. Vold og overtramp i familierelasjoner er et tema som hun spesielt er opptatt av, og på langt nær ferdig med.

– Mange foretrekker å forbigå ubehageligheter i stillhet. Det er ofte en bjørnetjeneste. Å børste problemene under teppet er løsningens fiende, tror jeg. Jeg vil ikke tildekke, jeg vil avdekke. Og i dét kan jeg være nådeløs.

Heavy topics

With lyrics addressing violence towards women, I, Volatile hasn’t picked the most cheerful rhymes for their debut release.

But is this a good theme?

– It is an excellent theme for lyrics. Not only is it eternally relevant, as well as an evergreen source of material – it is also a phenomenon that never seizes to engage and fascinate, says the woman behind I, Volatile, Sunniva Lind Høverstad, who recently released her first EP.

With her background from LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), Lind Høverstad’s debut can be said to be one of many results out of the talent university. The release, however, was kept well within her own control, where everything from lyrics to recording is self-produced.

Even though your music was released this year, it kind of takes me back to the nineties?

– Many pick up the nineties reference, and that’s not wrong – although early 2000 is probably closer. I’m into both the kind of clumsy, grungy nineties aesthetics, and the more polished noughties. Several of my biggest inspirations is from the development that went on in that period – the raw genuinity of bands like Alice In Chains and Pearl Jam; the brazzy hyperdynamics of System Of A Down; the darkly, laidback elegance of Deftones and A Perfect Circle.

But also Natasha Khan, Florence Welch, Leslie Feist and Susanne Sundfør is mentioned as sources of inspiration for I, Volatile.

– What I want is to combine my own feminine approach to hard-hitting, dynamic music, she explains. But even though Lind Høverstad underlines that the music must work separated from the lyrics, she has a lot on her mind, which seeps out through her lyrics. Violence and transgression within the family situation is a subject she feels deeply engaged by, and not nearly done with.

– A lot of people prefer to silently surpass the uncomfortable things. Often that’s doing themselves a false favour. Brushing problems under the carpet is Solution’s enemy, if you ask me. I’m not interested in covering up, what I want is to uncover. And in that I can be merciless.

This interview was published on the website of feminist magazine Fett, 13.09.2012.

%d bloggers like this: